Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla FIBERWAY

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE nr DR.WIT.6174.9.2020, w sprawie zmiany umowy najmu słupów elektroenergetycznych zawartej pomiędzy FIBERWAY sp. z o. o. z Tauron Dystrybucja S.A.

W dniach 8 czerwca 2021 r. – 8 lipca 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko FIBERWAY, pismem z 7 lipca 2021 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dorota Gąsiorowska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 19.07.2021 14:40