Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla „EAST & WEST” IMPORT EXPORT Paweł Karnowski

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.74.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla „EAST & WEST” IMPORT EXPORT Paweł Karnowski do nieruchomości i budynków położonych w Poznaniu, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 5 maja – 4 czerwca 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1)    Prezesa UOKiK, pismem z dnia 25 maja 2020 r. 
2)    „EAST & WEST” IMPORT EXPORT Paweł Karnowski, pismem z dnia 1 czerwca 2020 r.
3)    Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu, pismem z dnia 3 czerwca 2020 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 09.06.2020 14:55
Data ostatniej modyfikacji: 09.06.2020 15:00