Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla „EAST & WEST” IMPORT EXPORT Paweł Karnowski

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.121.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla „EAST & WEST” IMPORT EXPORT Paweł Karnowski do nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia przy ul. Krakowskiej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 oraz ul. Strzeleckiej 42, 44, 46, 48, 50, 52  w Poznaniu, w celu zapewnienia telekomunikacji.

W dniach 28 lutego 2020 r. – 29 marca 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły dwa stanowisk:
1.       Prezes UOKiK pismem z dnia 10 marca 2020 r. poinformował, że nie zgłasza uwag do projektu decyzji,
2.      „EAST & WEST” IMPORT EXPORT Paweł Karnowski pismem z dnia 17 marca 2020 r. przedstawił swoje stanowisko do projekt decyzji, którego część jawna podlega publikacji.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rząca
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 03.04.2020 14:05
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2020 14:32