Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla dla Centrum Usług Komputerowych Grot sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.9.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Centrum Usług Komputerowych Grot sp. z o.o.  do nieruchomości położonej w Sosnowcu, w tym do posadowionego na niej budynku przy ul. Targowej 10.

W dniach 5 czerwca – 5 lipca 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 28 czerwca 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 01.08.2018 14:50