Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Czestnet sp. z o. o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.23.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu do nieruchomości położonej w Częstochowie będącej w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo

Budownictwa Społecznego w Częstochowie sp. z o. o., w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 13 lipca 2020 r. – 12 sierpnia 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 21 lipca 2020 r. oraz stanowisko Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie sp. z o. o. z dnia 5 sierpnia 2020 r. 

Stanowiska zostały włączone do akt prowadzonego postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 18.08.2020 13:45
Data ostatniej modyfikacji: 18.08.2020 13:55