Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Conect

Wyniki postępowania konsultacyjnego projektu decyzji Prezesa UKE nr DHRT.WIT.6174.5.2017 w sprawie dostępu Marcina Barszcza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CONECT Marcin Barszcz do infrastruktury technicznej Łukasza Piwowarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Skrętka” Łukasz Piwowarczyk (dalej „Skrętka”).

W dniach 18 stycznia 2019 r. – 18 lutego 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach przedmiotowego postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska konsultacyjne Skrętki z dnia 16 lutego 2019 r. oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 15 lutego 2019 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i są obecnie przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji kończącej postępowanie.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Tomasz Opolski
Data publikacji: 26.02.2019 09:05