Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
10.10.2018 11:15 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Centrum Usług Komputerowych Grot sp. z.o.o. 
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji