Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla BOR-WAN Michał Paszkowski

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.154.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla BOR-WAN Michał Paszkowski, do nieruchomości w miejscowości Borki przy ul. Wojska Polskiego 41.

W dniach 3 sierpnia 2021 r. – 2 września 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez

  1. BOR-WAN Michał Paszkowski, pismem z dnia 24 sierpnia 2021 r.
  2. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

 

 

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Suska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 22.09.2021 10:00