Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla BOR-WAN Michał Paszkowski

3 sierpnia 2021 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla BOR-WAN Michał Paszkowski do nieruchomości i budynków w miejscowości Borki przy ul. Wojska Polskiego 41, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji BOR-WAN Michał Paszkowski jest uprawniony do:

  1. wykonania elementów światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej budynku
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnej w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynku.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.154.2019”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

http://www.uke.gov.pl/dostepnosc/zasady-publikacji,2.html

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Suska
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 03.08.2021 11:05