Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Arkadiusza Sobackiego „Prywatna Szkoła Komputerowa Arkadiusz Sobacki”

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.145.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Arkadiusza Sobackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Prywatna Szkoła Komputerowa Arkadiusz Sobacki do nieruchomości i budynku położonego w miejscowości Boguszyny 16.

W dniach 21 grudnia 2020 r. - 20 stycznia 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 15 stycznia 2021 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Karolina Karolak
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 08.02.2021 14:25
Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2021 14:27