Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Arkadiusza Sobackiego "Prywatna Szkoła Komputerowa Arkadiusz Sobacki"

21 grudnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Arkadiusza Sobackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Prywatna Szkoła Komputerowa Arkadiusz Sobacki  do nieruchomości i budynku położonego w miejscowości Boguszyny 16, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Arkadiusz Sobacki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Prywatna Szkoła Komputerowa Arkadiusz Sobacki jest uprawniony do:
1)  przebudowy przyłącza telekomunikacyjnego stanowiącego jego własność,
2)  przebudowy instalacji telekomunikacyjnej budynku stanowiącej jego własność,
3) budowy instalacji telekomunikacyjnej budynku w pionach, w których takiej instalacji nie posiada,
4) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład instalacji telekomunikacyjnej i przyłącza telekomunikacyjnego.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.145.2018”.
W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr@uke.gov.pl Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Karolina Karolak
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 21.12.2020 13:20
Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2020 13:31