Wyniki konsultacji projektu decyzji dla Telefonii Dialog sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE ustalającej warunki dostępu dla Telefonia Dialog sp. z .o. o. z siedzibą we Wrocławiu do nieruchomości położonej przy ul. Krasickiego 14-26 w Zielonej Górze, w tym do posadowionego na tej nieruchomości budynku.

W dniach 18 kwietnia 2018 r. – 18 maja 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1.    Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 25 kwietnia 2018 r.
2.    Telefonia Dialog sp. z .o.o., pismem z dnia 4 maja 2018 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i znajdą swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 29.05.2018 08:25