Wyniki konsultacji projektu decyzji dla SAV sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla SAV sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku do nieruchomości położonej przy ul. Blokowej 4 w Białymstoku, w tym do posadowionego na niej budynku, w celu korzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej znajdującej się na nieruchomości i w budynku.

W dniach 16 kwietnia 2018 r. – 16 maja 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1.    Wspólnotę Mieszkaniową Blokowa 4 w Białymstoku, pismem z dnia 11 maja 2018 r.
2.    Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 16 maja 2018 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Osoba modyfikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 30.05.2018 09:20
Data ostatniej modyfikacji: 30.05.2018 10:46