Wyniki konsultacji projektu decyzji dla Roberta Kuczera prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą REDLAN Robert Kuczera

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WIT.6174.11.2022, w przedmiocie zmiany umowy najmu nr OCZ/OME/nr262/2016 zawartej w dniu 12 grudnia 2016 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 26 lipca 2018 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 30 kwietnia 2021 r., regulującej zasady korzystania z infrastruktury technicznej w postaci podbudowy słupowej napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia,  zawartej pomiędzy REDLAN Robert Kuczera a Tauron Dystrybucja S.A.

W dniach 4 sierpnia 2022 r. – 5 września 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez REDLAN Robert Kuczera, pismem z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

Link do postępowania konsultacyjnego: https://bip.uke.gov.pl/konsultacje-i-wyniki-konsultacji/konsultacje-projektu-decyzji-prezesa-uke-dla-redlan-robert-kuczera,2187.html

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 13.09.2022 13:45
Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2022 13:50