Wyniki konsultacji projektów decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Informacja na temat wyników konsultacji projektów decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w oparciu o technologię miedzianą (Oferta CU) oraz projektu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w oparciu o technologię światłowodową (Oferta FTTH) w zakresie zapewnienia dostępu do hurtowej usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji oraz zapewnienia dostępu do urządzeń dostępu szerokopasmowego oraz dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej używanych na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych kierowanej do lokalnej pętli abonenckiej.

W dniach 29 czerwca – 29 lipca 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowania konsultacyjne odnośnie projektów decyzji administracyjnych dotyczących rozpatrzenia wniosków Orange Polska S.A. z dnia 23 stycznia 2020 r., w sprawie zatwierdzenia Oferty CU i Oferty FTTH.

W ramach postępowania konsultacyjnego Oferty CU do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska konsultacyjne złożone przez:
•    Orange Polska S.A. z dnia 29 lipca 2021 r.
•    Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji z dnia 29 lipca 2021 r.
•    Krajową Izbę Gospodarki Cyfrowej z dnia 28 lipca 2021 r.

W ramach postępowania konsultacyjnego Oferty FTTH do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska konsultacyjne złożone przez:
•    Orange Polska S.A. z dnia 29 lipca 2021 r.
•    Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji z dnia 28 lipca 2021 r.
•    Krajową Izbę Gospodarki Cyfrowej z dnia 28 lipca 2021 r.
•    Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej z dnia 29 lipca 2021 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczących się postępowań i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w decyzjach administracyjnych.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Paulina Sałata
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 10.08.2021 12:55
Data ostatniej modyfikacji: 10.08.2021 13:08