Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE w sprawie UPC Polska sp. z o. o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla UPC Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w Warszawie, obejmującej działki ewidencyjne o numerach 16/6, 17/6, 17/7, 18/2, 18/9, 18/10, 19/8, 19/9, 20/8, 20/9, 20/10, 21/8, 21/9, 21/10, 22/10, 22/11, 22/12, 23/13, 23/14, 23/15, 24/15, 24/16, 25/13, 26/14, 28/8, 32/7, ujęte w obrębie 1-10-15 w Warszawie, w tym do posadowionych na tej nieruchomości budynków.

W dniach 9 marca 2018 r. – 9 kwietnia 2018 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez UPC Polska sp. z o. o., pismem z dnia 28 marca 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 19.04.2018 14:25
Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2018 14:33