Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Informacja na temat konsultacji projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE) w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej wydaniem przez Prezesa UKE decyzji z dnia 23 czerwca 2017 r. nr DHRT.WORK.6082.9.2016.114.

W dniach 4 grudnia 2017 r. – 3 stycznia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne odnośnie projektu decyzji w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej wydaniem przez Prezesa UKE decyzji z dnia 23 czerwca 2017 r. nr DHRT.WORK.6082.9.2016.114 zatwierdzającej projekt oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji do 2 Mbit/s włącznie.

W ramach przedmiotowego postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko konsultacyjne złożone przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r.
Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 09.01.2018 10:45
Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2018 13:06