Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o. o. z siedzibą w Przemyślu do nieruchomości położonej w Przemyślu, w tym do posadowionego na tej nieruchomości budynku przy ul. Ofiar Katynia 14, stanowiącej współwłasność członków Wspólnoty Mieszkaniowej Ofiar Katynia 14, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.


W dniach 11 kwietnia 2018 r. – 11 maja 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa UOKiK wyrażone w piśmie z dnia 8 maja 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 21.05.2018 10:05