Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki zapewnienia Koba sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku dostępu do nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Kombatantów, w tym do wznoszonych na niej budynków.

W dniach 28 marca 2018 r. – 27 kwietnia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania i znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 18.05.18 14:15
Aktualizacja informacji: 18.05.18 14:53