Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla Geckonet Barbara Janikowska

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Barbary Janikowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Geckonet” Barbara Janikowska do nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu.

Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne w powyższej sprawie w dniach 30 października 2017 r. – 29 listopada 2017 r. W ramach tego postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska: Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu z dnia 27 października 2017 r. oraz Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Geckonet” Barbara Janikowska z dnia 23 listopada 2017 r. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił swoje stanowisko w piśmie z dnia 30 listopada 2017 r.,

Stanowiska zostały włączone do akt prowadzonego postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 14.12.17 09:15
Aktualizacja informacji: 14.12.17 09:17