Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
14.05.2018 09:50 Przemysław Poznański publikacja Dokument: Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla Centrum Usług Komputerowych Grot sp. z o. o. 
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji