Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla Centrum Usług Komputerowych Grot sp. z o. o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Centrum Usług Komputerowych Grot sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu do nieruchomości położonej w Sosnowcu, w tym do posadowionego na tej nieruchomości budynku przy ul. Sadowej 10, stanowiących współwłasność Współwłaścicieli, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 6 marca 2018 r. – 5 kwietnia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa UOKiK wyrażone w piśmie z dnia 27 marca 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania i znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 25.04.2018 09:35