Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyniki drugich konsultacji w sprawie wykorzystania pasma 26 GHz oraz innych pasm milimetrowych

Prezes UKE w 2020 r. przeprowadził konsultacje co do sposobu wykorzystania pasma 26 GHz na potrzeby sieci 5G.

Analiza przedstawionych wówczas stanowisk wykazała przede wszystkim duże ograniczenia w dostępności wymaganych systemów i sprzętu do komercyjnego uruchomienia usług, a co za tym idzie brak możliwości zapewnienia zasady konkurencyjności. Uwzględniając przedmiotowe ograniczenia, zdecydowana większość przedstawicieli rynku oraz zainteresowanych podmiotów zaproponowała rozpoczęcie procesu rozdysponowania pasma 26 GHz po 2023 roku.

Dlatego też w dniu 18 stycznia 2024 r. Prezes UKE mając na względzie prace związane z przyszłym wykorzystaniem pasm: 26 GHz (24,25-27,5 GHz) oraz 42 GHz (40,5-43,5 GHz) na potrzeby sieci 5G, zwrócił się ponownie z prośbą do przedstawicieli rynku oraz wszelkich zainteresowanych podmiotów o wyrażenie swoich uwag oraz oczekiwań co do sposobu wykorzystania tych pasm. 

Zainteresowane podmioty mogły składać stanowiska do 16 lutego 2024 r. 

W wyniku konsultacji do Prezesa UKE wpłynęło 9 stanowisk złożonych przez podmioty oraz przedstawicieli rynku: 

  1. P4 sp. z o.o.
  2. T-Mobile Polska S.A. 
  3. Orange Polska S.A. 
  4. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji 
  5. Konfederacja Lewiatan
  6. Politechnika Wrocławska (jako członek konsorcjum PL-5G)
  7. Starlink Internet Services Limited (SpaceX)
  8. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Środowiska i Praw Człowieka
  9. Netia S.A.

Zebrane w toku konsultacji odpowiedzi na pytania i uwagi posłużą Prezesowi UKE w kontynuacji prac nad koncepcją zagospodarowania widma radiowego na potrzeby wdrożenia 5G w Polsce.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Paweł Deoniziak
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 26.03.2024 09:30
Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2024 09:45