Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
16.05.2022 10:45 Przemysław Poznański publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Tarnobrzeskiego, znak: GG.IIIb.6853.24.2021
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji