Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
18.03.2022 11:40 Monika Bednarska-Radecka publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Stalowowolskiego dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji