Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
04.02.2021 11:35 Wojciech Gunia publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Płockiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji