Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
25.11.2020 14:10 Wojciech Gunia publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Ostrowieckiego znak: RŚG.I.6821.18.5.2020
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji