Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
20.11.2020 11:44 Klaudia Kieliszczyk modyfikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Ostrowieckiego znak: RŚG.I.6821.10.2020
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
20.11.2020 11:25 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Ostrowieckiego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji