Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
13.01.2021 15:20 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Konińskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji