Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
24.07.2020 14:10 Wojciech Gunia publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Koneckiego znak: GN.6853.51.2019.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji