Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
14.03.2019 15:25 Przemysław Poznański publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Kolneńskiego dla Podlaskiej Sieci Internetowej sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji