Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
05.11.2020 12:25 Monika Bednarska-Radecka publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Ełckiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji