Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
06.06.2023 14:00 Monika Bednarska publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Buskiego GKN.6853.59.2022 ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji