Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
11.03.2021 13:35 Monika Bednarska-Radecka publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji