Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
17.11.2020 14:35 Wojciech Gunia publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Ostrowieckiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji