Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE – RNKO 470-694 MHz dla INFO-TV-FM sp. z o.o.

28 listopada 2023 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje dotyczące projektu decyzji dokonującej na rzecz INFO-TV-FM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości z zakresu 470-694 MHz, dotychczas objętych rezerwacją częstotliwości na mocy decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) nr DZC-WAP-5176-3/09 (60) z dnia 26 czerwca 2009 r., zmienionej decyzjami Prezesa UKE nr DZC-WAP-5176-7/09 (7) z dnia 29 września 2009 r., nr DZC-WAP-5176-7/09 (131) z dnia 10 grudnia 2010 r., nr DZC-WAP-5176-7/09 (209) z dnia 18 maja 2012 r., nr DZC-WAP-5176-7/09 (222) z dnia 31 maja 2012 r., nr DZC-WAP-5176-7/09 (237) z dnia 20 września 2012 r., nr DZC-WAP-5176-7/09 (257) z dnia 11 lipca 2014 r., nr DZC.WAP.5157.2.2015.10 z dnia 27 listopada 2015 r., nr DZC.WAP.514.4.2018.17 z dnia 5 kwietnia 2018 r., nr DZC.WAP.514.62.2018.37 z dnia 26 kwietnia 2019 r., nr DC.WAP.514.58.2019.11 z dnia 30 grudnia 2019 r., nr DC.WAP.514.1.2020.36 z dnia 20 maja 2020 r. oraz nr DC.WAP.514.2.2022.32 z dnia 30 czerwca 2022 r., na kolejny okres do dnia 31 grudnia 2033 r. (dalej „projekt decyzji”).

Przedmiotem postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji opublikowany w plikach załączonych poniżej.

Podmioty zainteresowane wyrażeniem stanowiska i opinii do projektu decyzji, są proszone o składanie stanowisk na piśmie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DC.WAP.514.14.2022”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pisma do Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jednocześnie prosimy o dodatkowe przesłanie stanowiska, w wersji elektronicznej, na adres: 

Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone:

  1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie;
  2. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Błaszczyk
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 28.11.2023 14:10