Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

26 sierpnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w Krakowie przy Al. Pokoju w tym do budynków posadowionych na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach. 
 

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1)      wykorzystywania istniejących instalacji telekomunikacyjnych budynków
2)      korzystania z punktów styku w budynkach
3)      utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii wykorzystywanych instalacji telekomunikacyjnych budynków, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.


Projekt decyzji zakłada także odmowę wykorzystania istniejących instalacji telekomunikacyjnych budynków, w zakresie w którym operator już posiada do tego tytuł prawny.


Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.161.2021”.  

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 26.08.2022 07:55