Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

30 grudnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w przedmiocie zmiany „Umowy dzierżawy infrastruktury w Budynku UBIQ BUSINESS PARK”, zawartej w dniu 21 maja 2015 r. pomiędzy poprzednikiem prawnym T-Mobile Polska S.A. oraz „111 Serwis” sp. z o.o.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Umowa została zmieniona w zakresie postanowień dotyczących odpłatności.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.193.2020”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Karolina Karolak-Wesołowska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 30.12.2021 14:15