Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
26.02.2019 12:25 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Shentel Network sp. z o.o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji