LOGO

System niedostępny

W związku z awarią serwerowni niedostępna jest strona UKE. Niemożliwa jest też komunikacja za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Prosimy o kierowanie korespondencji za pośrednictwem ePUAP, pocztą tradycyjną, składanie osobiście w Centrali lub w siedzibie wybranej delegatury UKE.