Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla PPHU "A&K" Chamerlińscy sp.j.

16 grudnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla PPHU "A&K" Chamerlińscy sp. j. z Białegostoku do nieruchomości położonych w Sokółce, w tym do posadowionych na nich budynków będących w zarządzie Gminy Sokółka - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach. 

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

  1. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów należącej do Operatora Infrastruktury, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych,
  2. korzystania z punktów styku w budynkach.

Projekt decyzji zakłada również umorzenie postępowania w zakresie ustalenia warunków dostępu do nieruchomości, w tym budynków, należących do istniejących na tych nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.164.2020”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rząca
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 16.12.2022 11:25