Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
07.07.2020 11:32 Wojciech Gunia modyfikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Podlaskiej Sieci Internetowej Sp. z o. o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
29.06.2020 11:00 Klaudia Kieliszczyk modyfikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Podlaskiej Sieci Internetowej Sp. z o. o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
29.06.2020 10:56 Klaudia Kieliszczyk modyfikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Podlaskiej Sieci Internetowej Sp. z o. o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
29.06.2020 10:55 Klaudia Kieliszczyk modyfikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Podlaskiej Sieci Internetowej Sp. z o. o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
29.06.2020 10:30 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Podlaskiej Sieci Internetowej Sp. z o. o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji