Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

24 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie zmiany i zatwierdzenia zmienionego projektu oferty ramowej Orange Polska S.A. (Orange) z siedzibą w Warszawie (Oferta SOR) polegającej na dostosowaniu treści Oferty SOR do Aktu delegowanego1.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Prezes UKE postanowił w części zmienić i zatwierdzić zmieniony projekt oferty przedstawiony przez Orange. Prezes UKE zatwierdził zmiany wskazane w sentencji decyzji polegające na:

  1. zmianie stawki FTR oraz innych opłat powiązanych ze stawką FTR;
  2. usunięciu możliwości rozliczania ruchu międzyoperatorskiego w oparciu o zryczałtowaną stawkę interkonektową tj. PSI;
  3. zmianie elementów Oferty SOR odnoszących się do stacjonarnej sieci komutowanej Orange (dotyczących podziału sieci na obszary tranzytowe i strefy numeracyjne oraz konieczności posiadania minimum 12 (dwunastu) Punktów Dostępu do Usługi) w ramach realizacji usługi zakańczania połączeń, w tym zmianie opisu usługi zakańczania połączeń odwołującej się do obszarów tranzytowych i stref numeracyjnych oraz wprowadzeniu definicji zakańczania połączeń zgodnej z definicją zawartą w Akcie delegowanym.

W pozostałej części Prezes UKE postanowił umorzyć postępowanie.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WORK.6082.1.2023”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

 

1Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/654 z dnia 18 grudnia 2020 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Paulina Polecka
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 24.05.2024 12:25
Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2024 12:29