Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Opto-Tech Grzegorz Wróblewski

22 maja 2018 r. Prezes UKE rozpoczął ponowne konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu do nieruchomości oraz budynków położonych w Pyrzycach będących w zarządzie Pyrzyckiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla Opto-Tech Grzegorz Wróblewski (dalej „Opto-Tech”) oraz w części umarzającej postępowanie.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

  1. doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnych budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.96.2016”.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Przekazując stanowisko w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Tomasz Opolski
Data publikacji: 22.05.2018 15:05