Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z o.o.

18 czerwca 2018 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Przemyślu, w tym do posadowionego na niej budynku przy ul. Sanockiej 3, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.
Konsultacje potrwają 30 dni.
Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1)    wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
2)    utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnych budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych.
Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.
Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.293.2017”. 
Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.
Przekazując stanowisko w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Tomasz Opolski
Osoba modyfikująca informację: Tomasz Opolski
Data publikacji: 18.06.2018 09:35
Data ostatniej modyfikacji: 18.06.2018 09:44