Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
27.04.2020 13:41 Klaudia Kieliszczyk modyfikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Multimedia Polska S.A.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
27.04.2020 13:40 Klaudia Kieliszczyk modyfikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Multimedia Polska S.A.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
27.04.2020 13:39 Klaudia Kieliszczyk modyfikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Multimedia Polska S.A.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
27.04.2020 13:35 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Multimedia Polska S.A.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji