Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
14.01.2021 13:28 Klaudia Kieliszczyk modyfikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
14.01.2021 13:28 Klaudia Kieliszczyk modyfikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
14.01.2021 13:20 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji