Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
18.09.2020 09:22 Klaudia Kieliszczyk modyfikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
18.09.2020 09:20 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji