Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla KOBA sp. z. o.o.

W dniu 21 lutego 2019 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Kraszewskiego 12B, obejmującej działkę ewidencyjną o numerze:  558/4 obręb 17 - Bojary, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

1) wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,

2) wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku,

3) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnej oraz przyłącza telekomunikacyjnego.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.84.2018”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

http://www.uke.gov.pl/dostepnosc/zasady-publikacji,2.html

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Anna Wrzecion
Data publikacji: 21.02.2019 14:10
Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2019 14:15