Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

18 lipca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie zmiany „Umowy o wykonanie okablowania sieci internetowej i dokonania przyłączenia do Internetu na terenie posesji Piasta 13 i Słonimska 32” w zakresie usunięcia postanowień dotyczących opłat ponoszonych przez Koba sp. z o.o. za dostęp do nieruchomości i do posadowionych na niej budynków.
Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji zmieniono Umowę w zakresie:

1)      wykreślenia postanowień o opłatach miesięcznych za dostęp do nieruchomości i budynków
2)      umożliwienie dostępu Koba sp. z o.o. do instalacji elektrycznej w tym umożliwienie zainstalowania podlicznika
3)      wprowadzenie rozliczeń za zużytą energię elektryczną na podstawie wskazań podlicznika

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.49.2018.”
W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dhrt@uke.gov.pl Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.
Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 18.07.2018 12:20